Om oss

Om oss

Vi har över 30 års erfarenhet av fastighetsutveckling i Sverige, Europa och USA. Och över 15 års erfarenhet av byggproduktion i södra Spanien. Våra främsta lärdomar tar vi nu med oss in i nästa fas – att med hjälp av färdigutvecklade fastighetskoncept och i detalj genomarbetade processer optimera värdeskapandet genom hela förädlingskedjan.

Ladda ned Classic Livings broschyr 

Vår verksamhet är inriktad mot två affärsområden – Fastighetsutveckling och Service Lifestyle. Vår samlade kompetens omfattar allt från företagsledning, projektledning, fastighetsutveckling, byggproduktion, marknad, sälj samt finansiering. Från idé, konceptutveckling och marknadsföring till genomförandet av byggnationen. Vi erbjuder ett nytt modernt sätt att utveckla mark och förädla fastigheter. Välkommen till Classic Living Development – ett nytt sätt att planera, bygga och köpa hem på den sydspanska marknaden.

För att ge möjlighet till ett bra livsstilsboende tillför vi ytterligare värden genom att erbjuda service- och upplevelsetjänster via vårt affärsområde Service Lifestyle.

Vår AFFÄRSIDE & STRATEGI

Classic Living utvecklar attraktiva boenden på solkusten i södra Spanien genom att erbjuda marknaden alternativa helhetslösningar för ett socialt och hållbart livsstilsboende.

Genom att nyttja den samlade kompetensen och erfarenheten i företaget, under ”Classic Living ”, uppnås en helhet som ger förutsättningar för en flexibel och effektiv verksamhet.

Detta ger möjligheter till att erbjuda moderna och tidsenliga boendelösningar med service och upplevelse. Genom det vill vi skapa mervärden för kunden.

VÅR AFFÄRSMODELL

Vår affärsmodell bygger på att tillföra hållbara och långsiktiga värden till kunder, partners, ägare och andra intressenter i allt vi gör. Vi gör det genom att ta ansvar för hela processen – från idé till färdig produkt – samt att vi adderar mjuka värden så som service och upplevelse.

ORGANISATION

Classic Livings medarbetare har en samlad bred kompetens med lång erfarenhet inom företagsledning, marknad- och affärsutveckling, ekonomi- och finans, design & arkitektur, teknik samt byggproduktion.

Vi har idag också egen byggledning och produktion i Spanien för att säkerställa hög kvalitet och ett tidseffektivt projektgenomförande under Classic Livings varumärke och ansvar.

Inom bolagssfären har vi själva även tillgång till expertis inom köp& försäljning av bostäder och fastigheter, etablering-, service-, upplevelse- och förvaltningstjänster samt juridik.

Verksamheten bedrivs processinriktad med hög grad av digitala och virtuella plattformar.

Med denna organisation vill vi vara värdeskapande, flexibel och kostnadseffektiva med hög kapacitet till att skala upp verksamheten.

Mission, Vision & Värdegrund

MISSION
Utveckla och skapa förutsättningar för människor att uppleva en långsiktig, attraktiv och social hållbar livsstil – ”Lifestyle”.

VISION
Det gör vi genom vår vision att etablera och utveckla framtidsföretaget , det ”digitala virtuella företaget”.

Vår värdegrund baseras på professionalitet, tydlighet, upplevelse, respekt, självständighet samt transparens.

Vår grafiska identitet

Vår identitetsguide enar vår interna syn på Classic Living samt vårt utåtriktade uttryck. Vår reklam och marknadsföring blir homogen och intrycket blir trovärdigt och starkt. Guiden ger dig en förståelse om vad Classic Livings varumärke går ut på, vilket skapar en trygg känsla i hur vi för oss på marknaden. Du får också praktisk hjälp med hur du själv kan producera diverse reklam- och kommunikationsmaterial.
Ladda ned dokumentet.

Våra medarbetare

Classic Livings styrelse & ledning

Håkan Adelwald

Styrelseordförande

Håkan Adelwald har många års erfarenhet i företagsledande ställning inom teknisk konsult-, fastighet- och entreprenadverksamhet. Han har internationell erfarenhet från arbete i Asien, Nordamerika, Baltikum och Europa. Under sin tid har han grundat och utvecklat teknisk konsultverksamhet med inriktning mot bygg, industri och infrastruktur. Han har även grundat fastighetsbolag och har därifrån gedigen erfarenhet av fastigheter, fastighetsförvärv, fastighetsekonomi samt förvaltning. Håkan har erfarenhet som styrelse ordförande och ledamot i bolag, idrotts- och intresseföreningars styrelser.

hakan.adelwald@classiclivingcl.com

Richard Jakberg

styrelseledamot

Richard Jakberg är i grunden entreprenör. Efter avslutade studier vid Handelshögskolan Göteborg och Miami University i Luxembourg grundade han en verksamhet som specialiserat sig på export av exklusiva svenska trähus till stora delar av Europa och USA. Efterhand kom verksamheten att mer rikta in sig mot fastighetsförädling i vidare mening både i Sverige och flertal länder i Europa.

richard.jakberg@classiclivingcl.com

Bo Lindén

styrelseledamot

Bo Lindén är Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Entreprenör med lång erfarenhet av ledande befattningar i företag inom den finansiella sektorn samt ett antal styrelseuppdrag i Sverige. Grundare och styrelseordförande i finans- och investeringsbolag. Bred erfarenhet från den svenska finansmarknaden.

bo.linden@classiclivingcl.com

Lennart Rutholm

styrelseledamot

Lennart Rutholm har många års erfarenhet av bank och finansbranchen både I Sverige och utomlands. De senaste 23 åren har han arbetat i Luxembourg inom bank och finans i ledande befattningar. Lennart sitter i ett antal styrelser i bolag inom fond och kapitalförvalting.

lennart.rutholm@classiclivingcl.com

Peter Andersson

Investements

Peter Andersson har mångårig erfarenhet inom bank och finans både som grundare och i ledande befattningar. Han har varit verksam inom Sverige samt i Schweiz under de sista 30 åren främst inom kapitalförvaltning.

peter.andersson@classiclivingcl.com
+46 709 53 30 20

Charlotte Boo

Sales Agent

Charlotte Boo har en jur kand och har arbetat som jurist i Sverige i 25 år. Hon äger en lägenhet utanför Malaga sedan 2016 och bor numera permanent där. Anledningen till karriärskiftet är ett mångårigt brinnande intresse för fastigheter av alla de slag. Efter ett antal års turistande i Malaga och på övriga Costa del Sol är hon väl bekant med området. Hon talar svenska och engelska och studerar spanska.

charlotte.boo@classiclivingcl.com

Carin Osvaldsson

Director Market & Sales

Carin Osvaldsson bor i Spanien sedan 2003 och har en bakgrund som journalist och fastighetsmäklare. Bland annat arbetade hon för den svenska lokala tidningen i Spanien, Sydkusten, i 7 år. Hon har jobbat som fastighetsmäklare sedan 2012, med erfarenhet från två av de största skandinaviska fastighetsbyråerna på kusten. Carin känner till marknaden och de olika områdena på Costa del Sol mycket bra. Hon har bott 8 år i Málaga och anser att staden är en av de bästa platserna att bo och investera, tack vare människorna, klimatet och kulturen. Hon talar svenska, engelska och spanska.

carin.osvaldsson@classiclivingcl.com
(+34) 647 648 419

Daniel Olsson

Project Director

Daniel Olsson har bott hela sitt liv i Malaga. Han är utbildad ekonom på universitet i USA och Storbritannien och har 20 års erfarenhet av fastighetsbranschen i Spanien. Han har bland annat verkat som rådgivare i större byggprojekt och har en gedigen kunskap om hela processen från början till slut. Daniel talar flytande svenska, engelska, spanska och portugisiska.

daniel.olsson@classiclivingcl.com

Patric Sjölund

VD

Patric Sjölund, civilekonom. Patric har 25 års erfarenhet från finansmarknaden, bl a som valutahandlare, kapitalförvaltare och olika positioner inom aktiehandel. Idag VD och delägare i investeringsbolaget Capensor Capital AB. Erfarenhet som ledamot i investeringsbolag, som investerare i mindre bolag, listade eller på väg att bli det.

Våra Affärspartners

Kontakta oss

Besök vår kontaktsida för information eller använd kontaktformuläret intill.

Skicka oss ett meddelande

Jag godkänner att Classic Living får lagra och använda mina personuppgifter för att skicka liknande förslag.