Nyheter

Nyheter

Pressmeddelande

Stockholm 2020-01-29

Nyemission tecknad till 11 MSEK

Classic Livings företrädesemission har avslutats och har tecknats till 95%, vilket innebär att bolaget tillförs ca 11 MSEK före emissionskostnader.

Emissionen genomfördes i enlighet med beslut av årsstämman den 25 november 2019. Teckningskursen var 18 kr/aktie och teckningsperioden löpte under 4 – 18 december 2019.

Totalt tecknades 105 764 aktier med företräde, därutöver tecknades 506 825 aktier utan företrädesrätt. Avräkningsnotor kommer skickas till tecknare utan företräde innevarande vecka.

Genom företrädesemissionen nyemitteras 612 589 aktier. Aktiekapitalet ökar med 612 589 kr. Efter emissionen kommer aktiekapitalet i bolaget att uppgå till 1 901 079 kr, fördelat på 1 901 079 aktier, envar med ett kvotvärde om 1 kr.

För ytterligare information kontakta:

Patric Sjölund, VD Classic Living CL AB, 070-633 93 80, patric.sjolund@classiclivingcl.com

_________________________________________________________________________________

Classic Living

Classic Living är ett svenskt publikt aktiebolag, som utveckla attraktiva boenden med social och hållbar livsstil på spanska solkusten.  Classic Living har sitt säte i Stockholm och huvudkontoret för verksamhetens moderbolag i Spanien Classic Living& Development SL ligger i Malaga på spanska solkusten.

Filer:

Emission 2019 – PDF
Emission 2019 – DOCX